Bruk av industriell natron Natriumbikarbonat

1. Kjemisk bruk
Natriumbikarbonat er en viktig komponent og tilsetningsstoff i fremstillingen av mange andre kjemiske råvarer.Natriumbikarbonat brukes også i produksjon og behandling av ulike kjemikalier, som naturlige PH-buffere, katalysatorer og reaktanter, og stabilisatorer som brukes til transport og lagring av ulike kjemikalier.
2. Vaskemiddel industriell bruk
Med utmerkede kjemiske egenskaper har natriumbikarbonat god fysisk og kjemisk reaksjonseffektivitet til sure stoffer og oljeholdige stoffer.Det er et økonomisk, rent og miljømessig rengjøringsmiddel, som spiller en svært viktig rolle i industriell rengjøring og husholdningsrengjøring.For tiden, i alle typer såper som brukes i verden, er det tradisjonelle saponinet fullstendig erstattet av natriumbikarbonat.
3. Metallindustriapplikasjoner
I metallindustrikjeden, i prosessen med mineralbearbeiding, smelting, metallvarmebehandling og mange andre prosesser, er natriumbikarbonat som et viktig hjelpemiddel for smelting, støpingshjelpemidler for sanddreieprosesser og konsentrasjonsforhold for flotasjonsprosessen mye brukt, en uunnværlig viktig materiale.
4, miljøvern-applikasjoner
Anvendelsen av miljøvern er hovedsakelig i utslipp av "tre avfall".Slik som: stålproduksjonsanlegg, koksverk, sementanlegg avsvovling av avgass bør bruke natriumbikarbonat.Vannverk bruker natriumbikarbonat til primær rensing av råvann.Avfallsforbrenning krever bruk av natriumbikarbonat og nøytralisering av giftige stoffer.Noen kjemiske fabrikker og biofarmasøytiske fabrikker bruker natriumbikarbonat som deodorant.I den anaerobe prosessen med avløpsvann kan natron fungere som en buffer for å gjøre behandlingen lett å kontrollere og unngå å forårsake metan.Ved behandling av drikkevann og svømmebassenger spiller natriumbikarbonat en viktig rolle i fjerning av bly og kobber og regulering av pH og alkalitet.I disse industrisektorene er natriumbikarbonat mye brukt.
5, andre næringer og andre omfattende bruk.
Bakepulver er også et uunnværlig materiale i andre industrielle produksjonsområder.For eksempel: filmfikseringsløsning av filmstudio, garveprosess i lærindustrien, etterbehandlingsprosess i veving av high-end fibervarp og veft, stabiliseringsprosess i spinnende spindel i tekstilindustrien, fikseringsmiddel og syrebasert buffer i farge- og trykkeriindustrien, skummer av hårhullsgummi og ulike svamper i gummiindustrien Kunst, kombinert med soda, er en viktig komponent og tilsetningsstoff for sivil kaustisk soda, brannslukningsmiddel.Natriumbikarbonat er mye brukt i landbruket, og til og med mye brukt i landbruket.图片1


Innleggstid: Des-06-2022