Utlekking Kjemikalie

 • Ferrous Sulfate Heptahydrate (Iron Vitriol)

  Jernholdig sulfatheptahydrat (jernvitriol)

  Det kan brukes som reduksjonsmiddel i galvaniseringsanlegg, som flokkuleringsmiddel i industrielt avløpsvann, som utfellingsmiddel i trykkeri- og fargingsanlegg, som råstoff for jernrøde planter, som råmateriale for plantevernmidler, som råstoff for gjødselplanter, som gjødsel for jernsulfatblomster, etc.

 • Sodium Hydroxide Granules Caustic Soda Pearls

  Natriumhydroksidgranulat Kaustisk Sodaperler

  Kaustiske sodaperler er oppnådd fra natriumhydroksid. Det er en solid hvit, hygroskopisk, luktfri substans.Kaustiske sodaperler løses lett opp i vann, med varmeavgivelse.Produktet er løselig i metyl- og etylalkoholer.

  Natriumhydroksid er en sterk elektrolytt (fullstendig ionisert både i krystallinsk tilstand og oppløsningstilstand). Natriumhydroksid er ikke flyktig, men stiger lett opp i luften som aerosoler.Det er uløselig i etyleter.